سه شنبه 25 مرداد 1401-17:29
نام عکاس: کوثر ذاکرمقدس
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 18:31

شور زیبای همایش شیرخوارگان حسینی در رباط کریم

در اولین جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی با استقبال مردم شهرستان رباط کریم برگزار شد.

شماره گزارش: 1299053