سه شنبه 25 مرداد 1401-18:09
نام عکاس: پینار رحیمی
زمان انتشار: جمعه 14 مرداد 1401 23:16

مراسم شیرخوارگان حسینی در تبریز-2

مراسم شیرخوارگان حسینی در تبریز برگزار شد.

شماره گزارش: 1299136