سه شنبه 25 مرداد 1401-16:47
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 15 مرداد 1401 01:23

عزاداری شب هشتم محرم در هیِات روضه الحسنین (ع)

عزاداری شب هشتم محرم در هیِات روضه الحسنین (ع) در تهران برگزار شد.

شماره گزارش: 1299182

کلمات کلیدی: محرم عزاداری