امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401 - 17:56 تبلیغات

هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و همچنین تربیت قرآنی و رعایت سبک زندگی اسلامی آغاز شد.

مشهد(پانا)- به گزارش روابط عمومی استان خراسان رضوی جواد روحانی رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت:« هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و همچنین تربیت قرآنی و رعایت سبک زندگی اسلامی آغاز شد.