امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401 - 17:03 تبلیغات

کار و فکر و قلم خبرنگار می‌تواند باعث مرگ و نجات جامعه شود

در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروه تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.